Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C14
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SS7
Търгове Конкурси

В секцията можете да намерите актуална информация за обявените търгове и конкурси за свободни работни места за служители в общинската администрация.

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.07.2021
https://www.livechatalternative.com/