Z6_PPGAHG800P3920QJQ29R8GH4K3
Z7_PPGAHG800P3920QJQ29R8GH4S3

Конкурси

Дата на публикуване: 11.05.2021
Последна актуализация: 02.12.2022

Информацията за обявените конкурси за свободни работни места за служители в общинската администрация е достъпна и в секция Конкурси в Административния регистър и на Портала за работа в държавната администрация

 

https://www.livechatalternative.com/