Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Община Брезник е Възложител по реда на Закона за обществените поръчки

https://www.livechatalternative.com/