Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H50
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H00
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V3

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2021

Служителите в общинска администрация Брезник работят в динамична работна среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
Имат възможност да разгърнат професионалните си възможности, да повишат професионалния си опит и познания чрез различни обучения.
 

https://www.livechatalternative.com/