Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Изтичащи срокове във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Дата на публикуване: 14.03.2023
Последна актуализация: 17.03.2023


18.03.2023 г. (събота)
•    последен срок за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в Изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
•    последен срок за подаване на заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, за вписване в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в Изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
На посочената дата в общинска администрация - Брезник ще бъде осигурен дежурен служител на гише №2 от 08.00 ч. до 17.00 ч.
тел. за контакти: 07751 20-14;
 

https://www.livechatalternative.com/