Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Обучение на членове на СИК във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

Дата на публикуване: 20.09.2022
Последна актуализация: 20.09.2022

Обучение на членове на СИК от РИК

За община Брезник в Читалище „Просвещение“

24.09.2022г. -10,30 ч.

 

Дати и часове за дистанционно обучение на членовете на  РИК и СИК от СИЕЛА НОРМА АД.

Обучение за членове на СИК 

21.09.2022г. от 17 часа

23.09.2022г. от 14 часа