Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Обучение на членове на СИК във връзка с произвеждане на изборите за народни представители

Дата на публикуване: 14.03.2023
Последна актуализация: 14.03.2023

Обученията на членовете на СИК на територията на Община Брезник ще се проведат, както следва:

- 24.03.2023 г. (петък) - от 17:30 часа - в малкия салон на Читалище "Просвещение", гр. Брезник;

- 25.03.2023 г. (събота) - от 12:00 часа - в малкия салон на Читалище "Просвещение", гр. Брезник.

https://www.livechatalternative.com/