Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Важно съобщение от отдел "Местни данъци и такси", Община Брезник

Дата на публикуване: 21.11.2022
Последна актуализация: 21.11.2022

Уважаеми клиенти, на 29 и 30.11.2022 г. отдел "Местни данъци и такси" ще работи с клиенти само на Гише №3 - за плащания на данъци и такси

https://www.livechatalternative.com/