Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Последен срок за отстраняване непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за народни представители - 24.09.2022 г.

Дата на публикуване: 21.09.2022
Последна актуализация: 21.09.2022

 

24.09.2022 г. (събота) е последен срок за отстраняване непълноти и грешки в избирателните списъци.

В общинска администрация - Брезник ще бъде осигурен дежурен служител на гише № 2 от 08.00 ч. до 17.30 ч. тел. за контакти: 07751 20-14;