Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Изплащане възнагражденията на членовете на СИК във връзка с  проведените Избори за народни представители на 02 април 2023 г.

Дата на публикуване: 11.04.2023
Последна актуализация: 03.05.2023

Уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии в Община Брезник, че възнагражденията във връзка с  проведените Изборите за народни представители на 02 април 2023 г. ще се изплащат в клоновете на Банка ДСК от 10.04.2023 г. до 15.05.2023 г. срещу представяне на документ за самоличност и удостоверение на РИК Перник.

https://www.livechatalternative.com/