Заповед на кмета относно разрешение на непрекъснато работно време на питейните заведения за 31.12.2021 г. и 01.01.2022 г.

Дата на публикуване: 30.12.2021
Последна актуализация: 30.12.2021

Със Заповед №РД_2-969 от 30.12.2021 г. на кмета на Община Брезник, на 31.12.2021 г. и 01.01.2022 г. се разрешава непрекъснато работно време на питейните заведения на територията на общината, при спазването на противоепидемичните мерки.