Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G15
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация Общински стратегически документи Вътрешни правила Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.10.2022

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, под законовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет,  подпомага кмета  на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административно-техническото обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

https://www.livechatalternative.com/
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSB0U06
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация Общински стратегически документи Вътрешни правила Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.10.2022

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, под законовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет,  подпомага кмета  на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административно-техническото обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

https://www.livechatalternative.com/
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C47
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9UJ5
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация Общински стратегически документи Вътрешни правила Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.10.2022

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, под законовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет,  подпомага кмета  на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административно-техническото обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

https://www.livechatalternative.com/