Z6_PPGAHG800P3920QJQ29R8GHGI5
Z7_PPGAHG800P3920QJQ29R8GHG11

Отчети за изпълнението на бюджета 2021

Дата на публикуване: 12.03.2021
Последна актуализация: 03.05.2023
Отчет за капиталовите разходи за 2021 г.
Дата на публикуване: 25.03.2022

Баланс за 2021 г.
Дата на публикуване: 25.03.2022

https://www.livechatalternative.com/