Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.02.2024

Бюджета на общината за 2024 г. се приема на основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2, ал.3, ал.5 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г., ПМС № 113 / 2024 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2024г. и Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Брезник с решение на ОбС Брезник.

Бюджет на Община Брезник за 2024 г.
Дата на публикуване: 23.02.2024

Бюджет на Община Брезник за 2023 г.
Дата на публикуване: 15.09.2023

Бюджет на Община Брезник за 2022 г.
Дата на публикуване: 09.05.2022

Бюджет на Община Брезник за 2021 г.
Дата на публикуване: 28.04.2021

Бюджет на Община Брезник 2020 г.
Дата на публикуване: 28.04.2021

Бюджет на Община Брезник 2019 г.
Дата на публикуване: 28.04.2021

Бюджет на Община Брезник за 2018 г.
Дата на публикуване: 28.04.2021

Бюджет на Община Брезник за 2017 г.
Дата на публикуване: 28.04.2021

https://www.livechatalternative.com/