Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QN1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

На територията на Община Брезник има едно Средно училище и едно Основно училище

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. БРЕЗНИК

гр. Брезник 2360, ул. „Александър Филипов” № 9, тел: 07751/23-85
http://www.vasil-levski.info; e-mail: vasil_levski_breznik@abv.bg


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” С. НОЕВЦИ

с. Ноевци, община Брезник, тел: 07753/2229
e-mail: ou.noevci1977@abv.bg

https://www.livechatalternative.com/