Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2021

Дейностите в областта на туризма се осъществяват от служители в Дирекция “Общинска собственост и пазарни отношения ” /ОСПО/

https://www.livechatalternative.com/