Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.07.2021

Общинската пътна мрежа е неразделна част от регионалната. Общата дължина на местните общински пътища е 118,6 км, като значителна част от тях свързват селища, разположени в планинската част на общината. Общото състояние на пътните настилки на местните общински пътища е добро. През селищата на общината преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
Обществения превоз на пътници се извършва съгласно сключен концесионен договор между Община Брезник и „Автобусен транспорт – Кракра“ ООД гр. Перник. 
Ежегодно маршрутните разписания се представят в ИА „Автомобилна администрация във връзка с разпределяне на средствата за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществен пътнически превоз и субсидиране на същия по нерентабилни автобусни линии. 

Общинска транспортна схема
Дата на публикуване: 15.07.2021

Областна транспортна схема
Дата на публикуване: 15.07.2021

https://www.livechatalternative.com/