Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните  задължения на административните звена в общинската администрация на Община Брезник.

https://www.livechatalternative.com/