Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK7

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2021

Кмет - Васил Узунов

ВАСИЛ УЗУНОВ

Роден е 1969 г.  в гр. Брезник.

Образование

Завършил е Шуменски университет, специалност "Национална сигурност".

Професионален опит

От 1992 г. до избирането му за кмет през 2011 г. е работил в системата на МВР. 

https://www.livechatalternative.com/