Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2456
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CE0

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

В секцията ще намерите актуални стратегии, планове и програми, приети с решения на ОбС Брезник

 

https://www.livechatalternative.com/