Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.01.2024

Банкова сметка за превеждане на данъци и такси

Банка ДСК ЕАД гр.Брезник

BG46STSA93008423552400, BIC STSABGSF

Вид плащане:

442100 - данък недвижими имоти

442400 - такса битови отпадъци

442300 - данък превозни средства

442500 - данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

442800 - туристически данък

4414001 - патентен данък

448001 - такса за технически услуги

448007 - такса за административни услуги

 

Размер на данък при придобиване на имущество при дарение и по възмезден начин:

  •  при дарение на имущество:

1. между братя и сестри и техните деца - 0.7%

2. между лица, извън посочените в т.1 - 4.5%

  • при възмездно придобиване на имущество - 2.5%
https://www.livechatalternative.com/