Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.10.2022

Център за административно обслужване /ЦАО/

Гр. Брезник, ул.„Елена Георгиева“ №16

email : obshtina_breznik@abv.bg, kmet@breznik.egov.bg

Работно време: от 8:00 до 17:00 ч.

Гише №1 - Услуги по „Устройство на територията и строителство“ 

Тел: 07751/9971 и тел: 07751/2010 -  вътрешен 118

Гише №2 - Услуги по „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ 

Тел: 07751/2010 - вътрешен 106 и тел.: 07751/2014

Гише №3 - Услуги по „Местни данъци и такси“ 

Тел: 07751/2010 -  вътрешен 124 и тел.: 07751/3950

Гише №4 - Услуги по „Общинска собственост и пазарни отношения“ и Каса

Тел: 07751/2010 -  вътрешен 120

https://www.livechatalternative.com/