Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Центърът за административно обслужване е разположен на партерния етаж на административната сграда. Осигурен е достъп за граждани със затруднения в придвижването.