Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Центърът за административно обслужване е разположен на партерния етаж на административната сграда. Осигурен е достъп за граждани със затруднения в придвижването.

https://www.livechatalternative.com/