Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

На тел.07751/2434 всеки гражданин може да провери състоянието на своята преписка, заведена в деловодството на община Брезник, посочвайки входящия номер на преписката.