Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Училища и детски градини

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. БРЕЗНИК

гр. Брезник 2360, ул. „Александър Филипов” № 9, тел: 07751/23-85
http://www.vasil-levski.info; e-mail: vasil_levski_breznik@abv.bg


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” С. НОЕВЦИ

с. Ноевци, община Брезник, тел: 07753/2229
e-mail: ou.noevci1977@abv.bg


ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА” ГР. БРЕЗНИК


ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА” С. НОЕВЦИ

гр. Брезник 2360, ул. „Б. Антов” №3, тел: 07751/21-44
e-mail: brezitsa@gmail.com

Здравни услуги и лекарски практики

Населението на общината се обслужва от звеното за спешна медицинска помощ гр. Брезник. ул. "Вл. Радославов" 29 /сградата на общинската болница/

Телефони за връзка: 112

Първичната здравна помощ на територията на общината се осъществява от 6  лекарски практики по населени места както следва:

гр. Брезник – 3 практики

д-р Валери Величков  –  тел. 0888935518, 077798775

д-р Вяра Тодорова  –  тел. 0888902884

д-р Румен Горанов  –  тел. 0888394675

с. Ноевци - 1 практика

д-р Бисер Василев  –  тел. 07753/215

с. Кошарево и с. Д. Секирна - 1 практика

д-р Бисер Василе –   тел. 07754/285

с. Режанци - 1 практика

д-р Томислав Василев  –    тел. 07752/219

 

В гр. Брезник  функционират 2 зъболекарски кабинета:

1. гр. Брезник, ул. "Вл. Радославов" 29 /сградата на общинската болница/

д-р Даниела Христова тел. 0885395406

2. гр. Брезник, сградата на СОУ “В. Левски”

д-р Бърдарски

 

На територията на общината има 2 аптеки в град Брезник

1. ул. “Г. Бунджулов” 65-67  - “Брезник-Фарм” ЕООД – тел. 07751/21-48

2. пл. “Девети септември” 2  - “Вибор” ЕООД – тел. 07751/23-54

Читалища и музеи

https://www.livechatalternative.com/