Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 20.04.2021
Последна актуализация: 14.12.2021

Община Брезник осигурява достъпност и институционална идентичност на електронната си страница с възможност за постоянен достъп и лесна навигация,  прилагайки съответните стандарти за достъпност.

https://www.livechatalternative.com/