Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3
Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 Местни избори 29 октомври 2023 г. Избори за Народно събрание 2 април 2023 Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Избори за Народно събрание 2 октомври 2022

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.04.2024

Тук можете да намерите информация за предходни и предстоящи избори.

 

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 - Разяснителна кампания

 

Център за административно обслужване /ЦАО/

Гр. Брезник, ул.„Елена Георгиева“ №16

email : obshtina_breznik@abv.bg, kmet@breznik.egov.bg

Работно време: от 8:00 до 17:00 ч.

Единен телефонен номер на ЦАО - 07751 8000

Телефон за връзка с преводачите на БЖЕ от Контактния център на Столична община: 0887 900 998 (Viber/Вайбър)

 

 

https://www.livechatalternative.com/