Z6_PPGAHG800PK2D068Q3VENP0F20
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENP0FI5

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Дата на публикуване: 28.05.2021
Последна актуализация: 02.11.2021
https://www.livechatalternative.com/