Z6_PPGAHG800HBI806C02II5N58M5
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5N58E6

Електронни услуги

Дата на публикуване: 08.02.2023
Последна актуализация: 10.03.2023

На страницата на Министерство на електронното управление са публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите на 2 април парламентарни избори.
 

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)
 

910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
 

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)
 

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1  ИК)
 

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)
 

910008 Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)
 

https://www.livechatalternative.com/