Z6_PPGAHG800PK2D068Q3VENP0NJ0
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENP0NB4
Заповеди Обявления Електронни услуги

Избори за Народно събрание 2 октомври 2022

Дата на публикуване: 03.08.2022
Последна актуализация: 25.08.2022

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Телефон за  справки  по ЕГН и ЛНЧ - 07751 2014

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
- През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
- Чрез SMS - изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
- Чрез стационарен или мобилен телефон - избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

https://www.livechatalternative.com/