Годишен отчет по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Съдържа постъпилите и обработени заявления за ДОИ през 2020 г.

Годишен отчет по ЗДОИ за 2021 г.
Дата на публикуване: 07.01.2022

Годишен отчет по ЗДОИ за 2020 г.
Дата на публикуване: 25.01.2021