Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H80

Вътрешни правила по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.04.2021

Вътрешните правила се прилагат за достъп до обществената информация, която се създава или съхранява от Общинска администрация - Брезник.

Вътрешни правила по ЗДОИ
Дата на публикуване: 22.01.2021

https://www.livechatalternative.com/