Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

Начин на плащане: на място в брой - Гише №4, или по банков път по ценоразпис според вида на носителя и броя на копията
Община Брезник
Банкова сметка :
BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД гр.Брезник
общинска такса за административни услуги
 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

На основание чл. 170 от Наредбата за определяне местните такси и цени на услугите съгласно ЗМДТ  /в сила от  15.05.2019 г., с последни изменения от 30.09.2022 г./ и Наредба  № Н-1 от 07 март 2022 г. на Министерството на финансите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, според вида на носителя:

1.            Хартия А4 – 1 лист                                                                                                          0.01 лв./бр.

2.            Хартия А3 – 1 лист                                                                                                          0.02 лв./бр.

3.            Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 – 1 стр.       0.02 лв./бр.

4.            Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 – 1 стр.       0.04 лв./бр.

5.            CD диск 700 МВ – 1 бр.                                                                                                 0.26 лв./бр.

6.            DVD диск 4.7 МВ – 1 бр.                                                                                               0.30 лв./бр.

7.            DVD диск 8.5 МВ – 1 бр.                                                                                                0.67 лв./бр.

8.            USB флаш памет 4 GB – 1 бр.                                                                                        3.46 лв./бр.

9.            USB флаш памет 8 GB – 1 бр.                                                                                        5.72 лв./бр.

10.          USB флаш памет 16 GB – 1 бр.                                                                                      7.93 лв./бр.

11.          USB флаш памет 32 GB – 1 бр.                                                                                      9.47 лв./бр.

12.          По електронен път                                                                                                           Без такса

https://www.livechatalternative.com/