Протокол за устно искане на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Протокола се съставя на основание чл. 29, ал. 5 АПК.