Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK6

Протокол за устно искане на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Протокола се съставя на основание чл. 29, ал. 5 АПК.

https://www.livechatalternative.com/