Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Предоставената информация може да бъде прегледана в определена за целта зала в общинската администрация на адрес:

гр. Брезник, ул. "Елена Георгиева" №16

Информацията може да бъде качена за преглед и на Платформата за достъп до обществена информация