Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Предоставената информация може да бъде прегледана в определена за целта зала в общинската администрация на адрес:

гр. Брезник, ул. "Елена Георгиева" №16

Информацията може да бъде качена за преглед и на Платформата за достъп до обществена информация

https://www.livechatalternative.com/