Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Kомисия Финанси и бюджет

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие

Председател: Росен Огнянов

Зам.председател: Ваньо Добринов

Членове:

Веска Алексова

Веселин Крумов

Борислав Стоянов

Янка Хранова

Добринка Дойчева

https://www.livechatalternative.com/