Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR7

Комисия Здравна и социална политика

Дата на публикуване: 19.11.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Постоянна комисия по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт

Председател: Лина Симеонова

Зам.председател: Катя Йорданова

Членове: 

Мариола Попова

Янка Хранова

Богиня Рабакова

https://www.livechatalternative.com/