Kомисия за обществен ред и сигурност

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред

Председател: Венета Петрова

Зам.председател: Богиня Рабакова

Членове:

Мариола Попова

Катя Йорданова

Лина Симеонова

Веска Алексова

Росен Огнянов