Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Kомисия за обществен ред и сигурност

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред

Председател: Венета Петрова

Зам.председател: Богиня Рабакова

Членове:

Мариола Попова

Катя Йорданова

Лина Симеонова

Веска Алексова

Росен Огнянов

https://www.livechatalternative.com/