Z6_PPGAHG80015C50QT2H0LEOH8E4
Z7_PPGAHG80015C50QT2H0LEOH8E7
Z7_PPGAHG80015C50QT2H0LEOH8U2

Комисия по здравна и социална политика

Дата на публикуване: 29.01.2021
Последна актуализация: 16.11.2023

Постоянна комисия по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт

Председател: Лина Симеонова

Зам.председател: Емилия Димитрова - Свиленова

Членове: 

Венцислав Митков

Светозар Найденов

Янка Хранова

https://www.livechatalternative.com/