Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10H1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O22

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 20.05.2021
Декларации ЗПКОНПИ - чл.35, ал.1, т.1 - 2019г.
Дата на публикуване: 15.09.2020

Декларации ЗПКОНПИ - чл.35, ал.1, т.3 - 2019 г.
Дата на публикуване: 15.09.2020

https://www.livechatalternative.com/