Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 20.05.2021

Декларациите ЗПКОНПИ - чл.35, ал.1, т.2 - 2020

Декларациите ЗПКОНПИ - чл.35, ал.1, т.3 - 2020