Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

МАНДАТ 2019 – 2023 

Разпределение на мандатите по партии

Българска социалдемократическа партия - 5 мандата

ПП "ГЕРБ” – 3 мандата

Местна коалиция "БСП за България (АБВ)" – 3 мандата

Земеделски народен съюз – 2 мандата

https://www.livechatalternative.com/