Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2023

Председател на ОбС Брезник

ИВАН ТИНКОВ - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

https://www.livechatalternative.com/