Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2487
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CF4

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.08.2022
Проект на наредба за бюджета 2018 г.
Дата на публикуване: 24.03.2021

Проект на Наредба №1
Дата на публикуване: 24.03.2021

https://www.livechatalternative.com/