Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0LIKT2
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0LIKB3

Решения от 2022 г.

Дата на публикуване: 03.02.2022
Последна актуализация: 03.02.2022
Решения на ОбС от 16.12.2022 г. /591-600/
Дата на публикуване: 10.01.2023

Решениe на ОбС от 14.12.2022 г. /590/
Дата на публикуване: 10.01.2023

Решения на ОбС от 25.11.2022 г. /575-589/
Дата на публикуване: 10.01.2023

Решения на ОбС от 28.10.2022 г. /549-574/
Дата на публикуване: 09.11.2022

Решения на ОбС от 30.09.2022 г. /528-548/
Дата на публикуване: 06.10.2022

Решение на ОбС от 19.09.2022 г. /527/
Дата на публикуване: 26.09.2022

Решение на ОбС от 05.09.2022 г. /526/
Дата на публикуване: 26.09.2022

Решения на ОбС от 30.08.2022 г. /524-525/
Дата на публикуване: 26.09.2022

Решения на ОбС от 02.08.2022 г. /491-523/
Дата на публикуване: 17.08.2022

Решения на ОбС от 23.06.2022 г. /472-490/
Дата на публикуване: 01.07.2022

Решения на ОбС от 01.06.2022 г. /467-471/
Дата на публикуване: 23.06.2022

Решения на ОбС от 27.05.2022 г. /451-466/
Дата на публикуване: 23.06.2022

Решения на ОбС от 10.05.2022 г. /448-450/
Дата на публикуване: 20.05.2022

Решения на ОбС от 21.04.2022 г. /431-447/
Дата на публикуване: 04.05.2022

Решения на ОбС от 12.04.2022 г. /430/
Дата на публикуване: 13.04.2022

Решения на ОбС от 25.03.2022 г. /420-429/
Дата на публикуване: 01.04.2022

Решения на ОбС от 25.02.2022 г. /408-419/
Дата на публикуване: 04.03.2022

Решения на ОбС от 28.01.2022 г. /398-407/
Дата на публикуване: 03.02.2022

https://www.livechatalternative.com/