Z6_PPGAHG800HBI806C02II5NH0C1
Z7_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOUQD5

Решения от 2023 г.

Дата на публикуване: 06.02.2023
Последна актуализация: 06.02.2023
Решения на ОбС от 19.10.2023 г. /765-767/
Дата на публикуване: 09.11.2023

Решения на ОбС от 28.09.2023 г. /748-764/
Дата на публикуване: 06.10.2023

Решения на ОбС от 05.09.2023 г. /747/
Дата на публикуване: 13.09.2023

Решения на ОбС от 16.08.2023 г. /735-746/
Дата на публикуване: 23.08.2023

Решения на ОбС от 21.07.2023 г. /723-734/
Дата на публикуване: 23.08.2023

Решения на ОбС от 11.07.2023 г. /722/
Дата на публикуване: 02.08.2023

Решения на ОбС от 16.06.2023 г. /712-721/
Дата на публикуване: 21.06.2023

Решения на ОбС от 23.05.2023 г. /699-711/
Дата на публикуване: 30.05.2023

Решения на ОбС от 27.04.2023 г. /674-698/
Дата на публикуване: 04.05.2023

Решения на ОбС от 27.03.2023 г. /631-673/
Дата на публикуване: 05.04.2023

Решения на ОбС от 24.03.2023 г. /630/
Дата на публикуване: 05.04.2023

Решения на ОбС от 01.03.2023 г. /627-629/
Дата на публикуване: 17.03.2023

Решения на ОбС от 17.02.2023 г. /616-626/
Дата на публикуване: 21.02.2023

Решения на ОбС от 20.01.2023 г. /603-615/
Дата на публикуване: 06.02.2023

Решения на ОбС от 11.01.2023 г. /601-602/
Дата на публикуване: 06.02.2023

https://www.livechatalternative.com/