Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHRG31
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHRGJ5

Решения мандат 2023 - 2027 г.

Дата на публикуване: 17.11.2023
Последна актуализация: 17.11.2023
Решения на ОбС от 26.04.2024 г. /95-124/
Дата на публикуване: 15.05.2024

Решения на ОбС от 22.03.2024 г. /81-94/
Дата на публикуване: 04.04.2024

Решения на ОбС от 07.03.2024 г. /80/
Дата на публикуване: 18.03.2024

Решения на ОбС от 26.02.2024 г. /61-79/
Дата на публикуване: 06.03.2024

Решения на ОбС от 09.02.2024 г. /58-60/
Дата на публикуване: 19.02.2024

Решения на ОбС от 26.01.2024 г. /43-57/
Дата на публикуване: 05.02.2024

Решения на ОбС от 22.12.2023 г. /27-42/
Дата на публикуване: 03.01.2024

Решения на ОбС от 15.12.2023 г. /26/
Дата на публикуване: 18.12.2023

Решения на ОбС от 08.12.2023 г. /9-25/
Дата на публикуване: 18.12.2023

Решения на ОбС от 21.11.2023 г. /6-8/
Дата на публикуване: 18.12.2023

Решения на ОбС от 15.11.2023 г. /2-5/
Дата на публикуване: 17.11.2023

Решения на ОбС от 09.11.2023 г. /1/
Дата на публикуване: 17.11.2023

https://www.livechatalternative.com/